Số lượt truy cập

Đang có 170 người đang xem website.

 

Back

Nhân sự Trung tâm Đào tạo Bác sĩ Gia đình

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   PGS. TS. Phạm Lê An  Trưởng Trung tâm  anpham_vn@yahoo.com
2.   TS. Lê Thanh Toàn  Giảng viên  letoan@ump.edu.vn
3.   ThS. Nguyễn Như Vinh  Giảng viên  vinhnguyenmd@ump.edu.vn
4.   ThS. Phan Chung Thùy Lynh  Giảng viên  pcthuylynh@yahoo.com
5.   ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc  Giảng viên  bichngocnt2@yahoo.com.vn
6.   BSCKI. Trần Thị Nhật Vy  Giảng viên  tranthinhatvy@ump.edu.vn
7.   BSCKI. Trần Thảo Tuyết Tâm  Giảng viên  tranthaotuyettam@ump.edu.vn
8.   BS. Nguyễn Nhật Quỳnh  Giảng viên  nguyennhatquynh@ump.edu.vn
9.   Phạm Thị Thu Thủy  Thư ký  phamthithuthuy@ump.edu.vn
10.   Võ Ngọc Huệ  Nhân viên  vongochue@ump.edu.vn

Đăng nhập
Username:
Password:
ĐH Hồng Bàng
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
quảng cáo ĐH Miền Đông
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Dự án bác sĩ tình nguyện
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo