Số lượt truy cập

Đang có 426 người đang xem website.

 

Back

Nhân sự Trung tâm Đào tạo Bác sĩ Gia đình

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1.   PGS. TS. Lê Hoàng Ninh  Trưởng khoa  bsgd@yahoo.com
2.   PGS. TS. Ngô Thị Kim Phụng  Giảng viên chính  bsgd@yahoo.com.vn
3.   PGS. TS. Nguyễn Duy Phong  Giảng viên  duyphongvn@yahoo.com
4.   PGS. TS. Phạm Lê An  Chủ nhiệm Bộ môn  anpham_vn@yahoo.com
5.   TS. Lê Thanh Toàn  Giảng viên  letoan@ump.edu.vn
6.   ThS. Nguyễn Như Vinh  Giảng viên  vinhnguyenmd@ump.edu.vn
7.   ThS. Phan Chung Thùy Lynh  Giảng viên  pcthuylynh@yahoo.com
8.   ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc  Giảng viên  bichngocnt2@yahoo.com.vn
9.   BSCKI. Trần Thảo Tuyết Tâm  Giảng viên  tranthaotuyettam@ump.edu.vn

Đăng nhập
Username:
Password:
Phần mềm giải phẫu bệnh
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Học bổng
Tạp chí Y Học TP. HCM
ccatinhoc
Thư viện điện tử ĐHYD
Chuyên mục lượng giá
Service Manual
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo