Số lượt truy cập

Đang có 32 người đang xem website.

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Đáp án môn Hóa (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 14/07/2014

   Đáp án môn Hóa (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đáp án môn Sinh (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 14/07/2014

   Đáp án môn Sinh (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đáp án môn Toán (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 14/07/2014

   Đáp án môn Toán (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đề thi môn Hóa (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 14/07/2014

   Đề thi môn Hóa (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đề thi môn Sinh (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 14/07/2014

   Đề thi môn Sinh (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đề thi môn Toán (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 14/07/2014

   Đề thi môn Toán (khối B) kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Lịch thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 09/07/2014

   Lịch thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Kế hoạch thi tốt nghiệp và trao bằng cấp tốt nghiệp năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 03/07/2014

   Kế hoạch thi tốt nghiệp và trao bằng cấp tốt nghiệp năm 2014.

Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 02/07/2014

   Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào học cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào học cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 02/07/2014

   Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào học cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 30/06/2014

   Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị năm 2014.

Thông báo về việc thí sinh bổ túc hồ sơ đăng ký dự thi trong kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 30/06/2014

   Thông báo về việc thí sinh bổ túc hồ sơ đăng ký dự thi trong kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014.

Thông báo xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ liên thông vừa làm vừa học năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 24/06/2014

   Thông báo xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ liên thông vừa làm vừa học năm 2014.

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh Dược sĩ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 24/06/2014

   Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh Dược sĩ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2014.

Thông báo xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 24/06/2014

   Thông báo xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
Chuyên mục lượng giá
Học bổng
Phần mềm giải phẫu bệnh
driver may in
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo