Số lượt truy cập

Đang có 216 người đang xem website.

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo về việc thí sinh trúng tuyển năm 2014 chưa nhận được giấy báo nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 22/08/2014

   Thông báo về việc thí sinh trúng tuyển năm 2014 chưa nhận được giấy báo nhập học.

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2014 đăng ký nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 19/08/2014

   Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2014 đăng ký nhập học.

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 đăng ký nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 19/08/2014

   Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 đăng ký nhập học.

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 (diện cử tuyển) đăng ký nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 19/08/2014

   Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 (diện cử tuyển) đăng ký nhập học.

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 (diện dự bị) đăng ký nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 19/08/2014

   Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 (diện dự bị) đăng ký nhập học.

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2014 đăng ký nhập học.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 19/08/2014

   Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2014 đăng ký nhập học.

Thông báo lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 15/08/2014

   Thông báo lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014.

Thông báo lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 15/08/2014

   Thông báo lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Thông báo lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 15/08/2014

   Thông báo lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Dược sĩ đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2014.

Thông báo xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014 (điều chỉnh).

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 15/08/2014

   Thông báo xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014 (điều chỉnh).

Thông báo xét tuyển Dược sĩ trung học (tây y) hệ vừa làm vừa học năm 2014 (điều chỉnh).

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 15/08/2014

   Thông báo xét tuyển Dược sĩ trung học (tây y) hệ vừa làm vừa học năm 2014 (điều chỉnh).

Thông báo xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2014 (điều chỉnh).

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 15/08/2014

   Thông báo xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2014 (điều chỉnh).

Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 08/08/2014

   Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014 diện chỉ tiêu ngân sách nhà nước.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 08/08/2014

   Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014 diện chỉ tiêu ngân sách nhà nước.

Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014 diện chỉ tiêu tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng.

Đơn vi: Phòng Đào tạo , loại Tuyển sinh, người đăng :nguyenquangvinh, ngày : 08/08/2014

   Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014 diện chỉ tiêu tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Đăng nhập
Username:
Password:
ĐH Hồng Bàng
Quảng cáo PS
Chuyên mục lượng giá
quảng cáo ĐH Miền Đông
Phần mềm giải phẫu bệnh
Học bổng
Research methods and statistics
EBM Promotion in Ho Chi Minh City
Tạp chí Y Học TP. HCM
Thư viện điện tử ĐHYD
Đổi mới dạy và học
Từ điển Giải phẫu
Từ điển Anh Pháp Việt
Liên hệ quảng cáo